โรงเรียนบ้านเมืองแก
หมู่ 4 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทร.044069147
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2